Regulamin

1. Postanowienia wstępne

 • Regulamin jest dokumentem określającym zasady dotyczące funkcjonowania serwisu oraz korzystania z jego zasobów przez Graczy.
 • Każdy Gracz korzystający z serwisu automatycznie akceptuje niniejszy regulamin, zobowiązując się do jego przestrzegania.
 • Jeżeli Gracz nie zgadza się z przedstawionymi w nim warunkami zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia serwisu.
 • Serwis funkcjonuje pod adresem http://www.gryspiderman.pl.
 • Wszystkie gry, które znalazły się na łamach serwisu są całkowicie darmowe, korzystanie z nich nie wymaga uiszczania jakichkolwiek opłat dla ich autorów lub/i Administracji serwisu.
 • Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w grach oraz za skutki korzystania z nich przez Graczy.

2. Prawa autorskie

 • Prawa autorskie określają ogół uprawnień przysługujących autorom materiałów (gier, grafiki, skryptu, etc.).
 • Wszystkie nazwy i znaki towarowe pojawiające się w materiałach zamieszczanych na łamach serwisu są własnością swoich autorów lub/i podmiotów na które zostały one przeniesione w całości lub w części.
 • Wszystkie gry zamieszczone na łamach serwisu oraz tekst i grafika w nich zawarte objęte są prawami autorskimi oraz są własnością ich twórców lub/i producentów.
 • Szata graficzna, tekst oraz skrypt serwisu są objęte prawami autorskimi. W związku z tym kategorycznie zabronione jest kopiowanie oraz wykorzystywanie jakichkolwiek elementów bez uprzedniej zgody autorów.
 • Zabrania się hotlinkowania wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach domeny serwisu bez wyraźnego i jednoznacznego podania źródła ich pochodzenia.
 • W przypadku wystąpienia w grach zamieszczonych w serwisie niedziałających elementów, odpowiedzialność za przywrócenie ich poprawnego działania ponosi twórca lub/i producent danej gry.
 • Administracja serwisu dokłada wszelkich starań, aby nie zostały złamane prawa autorskie.
 • Wszystkie kwestie związane z prawami autorskimi, które nie zostały omówione powyżej reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994r. "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631).

3. Techniczne warunki korzystania z serwisu

 • Połączenie komputera z Internetem wynikające z posiadania odpowiedniego sprzętu.
 • Posiadanie dowolnej przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie dokumentów hipertekstowych (w przypadku przeglądarki Internet Explorer, do poprawnego wyświetlania serwisu wymagana jest wersja 7 lub nowsza).
 • Pliki udostępnione za pośrednictwem serwisu zostały stworzone w technologii Flash, Shockwave oraz Java. Do poprawnego działania tych aplikacji wymagane są wtyczki Adobe Flash Player, Adobe Shockwave Player oraz Java, które można pobrać bezpłatnie ze strony producenta.
 • Oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie elementów JavaScript.
 • W przypadku rejestracji konta, posiadanie konta poczty elektronicznej.

4. Postanowienia końcowe

 • Wszelkie kwestie, które nie zostały poruszone w niniejszym regulaminie są regulowane na podstawie obowiązującego w Polsce prawa.
 • Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.
 • O wszelkich zmianach Gracz zostanie poinformowany na tej stronie.
 • Każdy Gracz automatycznie wyraża zgodę na akceptację zmian wprowadzonych do regulaminu.
 • Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011r.

Chcesz jeszcze więcej darmowych gier? Nie czekaj ani chwili dłużej, tylko pędź detonować nudę na Kaboom.pl!